Quy định sử dụng

Điều 1 : Quy định sử dụng


Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Chipchipweb.com. Người dùng khi sử dụng, và sau khi đi sử dụng đều phải tuân thủ những quy định này.

 

Điều 2 : Thay đổi quy định


Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên Chipchipweb.com, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu quý khách sử dụng dịch vụ tại Chipchipweb.com, chúng tôi coi quý khách đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ


Người dùng thực hiện đăng ký dịch vụ trên website Chipchipweb.com là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty cổ phần Tiến Thịnh Á Châu, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

 

Điều 4:  Quản lý thông tin


Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Chipchipweb.com không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ từ website của người dùng. Chipchipweb.com không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chipchipweb.com.

 

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ


Chipchipweb.com có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí  nào trong các trường hợp sau:

- Người dùng dùng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang  tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân  nào.

- Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.

- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

- Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng  đến khách hàng khác của Bizweb.vn.

- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

Điều 6: Quản lý tài khoản quản trị


Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin ,mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Chipchipweb.com khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

Điều 7: Trách nhiệm của Chipchipweb.com khi ngưng cung cấp dịch vụ

 

Chipchipweb.com sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

 

Điều 8: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng


Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Đà Nẵng giải quyết.

 

TRỢ GIÚP

  Chính sách bảo mật

  Quy định sử dụng

  Chính sách bảo hành

  Hình thức thanh toán